Rubriek: Nieuws

Berichten uit de actualiteit

Een blote dino

Gisteren stond er een foto van een blote dino in de krant. Ja, een blote dino, want hoewel deze 150 miljoen jaar (!!!) oude dino alles wegheeft van een vogel-dino, heeft men bij het fossiel geen veren kunnen vinden. De onderzoekers staan voor een raadsel. Zij vinden dat de evolutie van veren bij vogels opnieuw

Lees verder...

Schippersinternaten doen fantastisch werk

Schipperskinderen wonen meestal door de week in een internaat. Er zijn echter steeds minder schipperskinderen, die gebruik maken van deze mogelijkheid. Staatsecretaris Ross vindt nu dat probleemjongeren in deze internaten opgevangen zouden kunnen worden. De infrastructuur is aanwezig en deskundige begeleiding ook. Wat vind je? Kun je van deze internaatmedewerkers verwachten dat zij met probleemjongeren

Lees verder...

Campagne tegen digitaal pesten

De Stichting Ideële Reclame start vandaag een campagne tegen pesten via chat en mail. Meer over cyberpesten vind je op deze Blog onder het kopje ‘voorlichtingscampagnes’. Hierop onder meer een heel goed belgisch artikel.

Lees verder...

Anti-depressiva tijdens zwangerschap schadelijk

In februari zijn twee onderzoeken verschenen, waarin wordt aangetoond dat het gebruik van moderne anti-depressiva (SSRI’s) schadelijk zijn tijdens de zwangerschap. Tot nog toe werd aangenomen dat dat wel meeviel. Bron: New England Journal of Medicine. Het verslag van een studiedag over zwangerschap en psychiatrie staat binnenkort op de website van Babywerk. Wat moeten aanstaande

Lees verder...

Praten doe je zo, zegt Boo (peuterboek)

Een handig boekje om kinderen voor te bereiden op logopedie. Boo, het kleine aapje, gaat met zijn mama naar Mia Miauw. Daar doet hij leuke spelletjes. De grappige situaties, de gekke dieren en de huiselijke sfeer brengen op een vrolijke en toegankelijke manier in beeld hoe logopedie met jonge kinderen verloopt.

Lees verder...

Vaders depressie na bevalling heeft effect op zoon

Zo’n 10% van de vrouwen heeft een post partum depressie (PPD). Maar ook zo’n 4% van de jonge vaders lijdt aan depressie na de bevalling. Bij vrouwen heeft dit invloed op de ontwikkeling van haar kind, of dit nu een jongen of een meisje is. De depressie van mannen heeft vooral invloed als het een

Lees verder...

Tienduizend kinderen op wachtlijsten

Staatssecretaris Ross van VWS wil dat de wachtlijsten voor de jeugdzorg veel korter worden. De gemiddelde wachttijd is nu 9 weken. Tienduizend kinderen en jongeren wachten op behandeling of advies; omdat zij in de problemen zitten of omdat hun ouders de opvoeding niet aan kunnen. Bron: Teletekst. De staatssecretaris heeft onlangs al 43 miljoen euro

Lees verder...

Unieke taalmethode voor dove leerlingen, groep 3/4

Op 15 maart wordt een nieuwe taalmethode voor dovenonderwijs gepresenteerd. Uniek aan de taalmethode is dat zij volledig tweetalig is: ze bestaat uit docentenhandleidingen en werkboeken voor taallessen Nederlandse Gebarentaal en Nederlands. In de komende jaren wordt de methode uitgebreid voor leerlingen in groepen 5 t/m 8.

Lees verder...

IVF bevalt beter met twee embryo’s

Sinds enkele jaren probeert men bij IVF één embryo terug te plaatsen, in plaats van twee. Bij vrouwen, jonger dan 38 jaar, is dit de standaardprocedure. De belangrijkste reden is, dat tweelingzwangerschappen meer complicaties opleveren, die gevaarlijk kunnen zijn voor moeder en kinderen. Uit onderzoek van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht blijkt nu, dat de

Lees verder...

Zou jij pleegouder willen worden?

"Het aantal ouders dat zich aanmeldt voor een pleegkind is de afgelopen jaren flink afgenomen, terwijl er veel meer kinderen zijn die gebruik moeten maken van pleegzorg." Het jaarlijkse aantal aanmeldingen is sinds 2000 teruggelopen van 2323 naar 1646. In dezelfde periode nam het aantal kinderen dat bij pleegouders moet worden geplaatst toe van een

Lees verder...

Dag van de Leerplicht, 16 maart

Door spijbelen raak je vervreemd van school. Het wordt steeds moeilijker om weer aan te haken. De vrijheid die eerst zo fijn is, wordt langzamerhand een isolement. Bovendien ondermijnt het spijbelen het groepsgevoel van de klas en daardoor het leerproces van alle leerlingen, Dit is de strekking van een boekje over spijbelen, waarvan er 100.000

Lees verder...

Vijftig procent VMBO

Ongeveer de helft van de kinderen die de Cito-toets hebben gemaakt, heeft VMBO-advies gekregen. Advies voor de HAVO ging uit naar 31 procent en voor VWO 19 procent. Bron: www.nrc.nl

Lees verder...

Geen recht op eigen embryo

Nieuwe technieken leiden tot nieuwe dilemma’s. Een Britse vrouw wil zwanger worden door het inbrengen van embryo’s, die ongeveer vijf jaar geleden tijdens haar relatie zijn ingevroren. Haar ex-partner is het daar niet mee eens. Hij wil niet de vader zijn van een kind, dat buiten zijn aanwezigheid zal opgroeien. Het Europees Hof voor de

Lees verder...

Je gezin oké bij het OKÉ-punt

Is er landelijk sprake van een Kind en Gezins-centrum in iedere wijk, stad en dorp, Almere loopt hierop vooruit. Vanaf 1 maart draait er een proefproject, het Ouder Kind punt: Oké-punt in gezondheidscentrum de Opmaat. Ouders met kinderen tot 23 (!) jaar kunnen hier terecht met hun vragen. Het voordeel is, dat alle bestaande hulpverlening

Lees verder...