Rubriek: Baby’s

Informatie en adviezen over verzorging en het zoeken naar een balans in je nieuwe gezin.

Huilbaby

Dr. Harry Zehnwirth , een australische kinderarts, heeft huilbaby’s aan het lachen gekregen. Eerst probeerde hij het met het zingen van slaapliedjes. Maar hij ontdekte, dat kinderen niet houden van de pauzes die in een liedje vallen (al is het maar om even te kunnen ademhalen). Daarom bedacht hij iets, wat veel kraamverzorgenden in Nederland

Lees verder...

Moeilijk of makkelijk? Het temperament van je kind

Baby’s (kinderen) kunnen in drie groepen onderscheiden worden: Huilt je kind veel? Slaapt hij onregelmatig? Komt zijn ontlasting ook niet op gezette tijden? Reageert je kind afwerend en driftig? Ongeveer 10% van de kinderen vertoont deze kenmerken. Het is niet onrustbarend, maar ouders hebben er best wat mee te stellen. Hun geduld wordt op de

Lees verder...

Hechting

Het woord hechting wordt gebruikt voor de relatie tussen kind en ouder/opvoeder. Een baby voelt zich geborgen en veilig, als een volwassene beschikbaar is en gevoelig is voor zijn basisbehoeften. Deze veiligheid zorgt ervoor, dat een kind voldoende zelfvertrouwen ontwikkelt om later op onderzoek uit te gaan. Een kind kan zich aan drie volwassenen hechten.

Lees verder...

Ontwikkelingspsychologie nader toegelicht

De auteur van Kleine Ontwikkelingspsychologie, Rita Kohnstamm, houdt een eigen weblog bij over kinderen en hun psychologische ontwikkeling. Het zijn wel lange teksten, die naar mijn mening niet zo toegankelijk zijn. Maar natuurlijk wel voor echte lettervreters en de informatie is zoals altijd uitstekend. De thema’s op haar weblog zijn ontleend aan de boeken.

Lees verder...

Bewegen is leuk

Op de site Beweegkriebels vind je heel erg veel leuke beweegspelletjes voor baby’s, dreumessen en peuters. Zoals een kleine greep uit de activiteiten voor peuters: twister met bierviltjes; flessen ballen; Annamaria Koekoek En voor baby’s bijvoorbeeld: de wielen van de bus in en uit de doos ollekebolleke en nog veel meer…

Lees verder...

Scheidingsangst en eenkennigheid

Vanaf een maand of acht kunnen baby’s die voorheen zo goedlachs en zorgeloos waren het opeens op een krijsen zetten. Kinderen kunnen bang zijn voor vreemden, maar deze angst verdwijnt meestal direct als zo iemand een spelletje met hen gaat doen of een verhaaltje gaat voorlezen. De vreemde schikt zich dan naar de belevingswereld van

Lees verder...

Handjes en voeten ontdekken

Met een maand of drie kan je kind wat loenzend, maar vol bewondering, naar zijn eigen handjes kijken. Een maand later kan hij zijn voetjes zo ver omhoog brengen, dat hij ze kan zien. Pas later ontdekt hij dat die voeten aan zijn benen vastzitten. Kijk naar je kind en bewonder het, zoals hij zijn

Lees verder...

Vaccinaties: informatie over kinkhoest

Het Rijksvaccinatie-programma lag vorig jaar nog flink onder vuur vanwege bijwerkingen bij het vaccin tegen kinkhoest. Intussen zijn de vaccins vernieuwd en de bijwerkingen veel minder. Er zijn fervente voor- en tegenstanders van vaccinaties. Wat zijn de redenen om voor óf tegen te zijn? Reageer. Ik zal over een paar maanden de balans opmaken.

Lees verder...

Eén op de 20 crèches is slecht

Pedagoog Mirjam Gevers Deynoot-Schaub heeft onderzocht hoe leidsters van crèches op angstige of agressieve peuters reageren. Als de leidsters niet voldoende opvoedingsvaardigheden hebben, worden deze peuters afgesnauwd. Hun angstige of agressieve gedrag wordt dan erger. Dit komt voor bij ruim één op de twintig crèches. Dat wil zeggen dat de meeste leidsters er goed mee

Lees verder...

Baby- en peuterzwemmen leidt tot meer astma

Baby’s en peuters die naar een zwembad gaan, hebben tweemaal zoveel kans om astma te krijgen als andere kinderen. De chloordampen blijken schadelijk voor de groeiende longen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL). Professor Alfred Bernard onderzocht 341 kinderen in de leeftijd van acht tot twaalf jaar. De 41 kinderen

Lees verder...

Kinderopvang als opvoedingsondersteuning

Kinderopvang is niet erg populair in Nederland. Terwijl de ouders die er gebruik van maken er wèl tevreden over zijn. De ouders, die hun kind niet naar de formele kinderopvang brengen, zorgen graag zelf. Meer kinderopvang zal er niet toe leiden dat meer vrouwen aan het werk gaan, aldus een onderzoek van het Sociaal Cultureel

Lees verder...